"Jay Prabhu Vandan"

by

Dr. John Johnson Kurian, USA

e-mail

 

Play  Intro
Play  Jay bolo, jay bolo
Play  Prabhu Yeeshu bacha lo
Play  Prabhu Masih Yeeshu
Play  Mere Prabhu Yeeshu Masih
Play  Chalen Masih Ke saath ham
Play  Bhajan karat ham
Play  Prabhu Yeeshu Masih man mandir mem
Play  Man mere kar na shanka
Play  Aaya is jahaan mem prabhu
Play  Mere pyare Yeeshu