"Eakai​ka Maargam"


Bro.Ravikanth Yeddu, AP, India

 

Play Introduction And Prayer  Saka Sudhakar
Play Yesea Maargamani Thelusa  Ravinder Vottepu
Play Na-Adharana  Raja Sekhar Dontimalla,Joel Lazarus and MeghRaj
Play Kraisthava  Prasanna Kumar Garikapati
Play Na-Deava  Saka Vara Prasad ,Chorus:Vijay Kothapalli
Play Hrudhayamunu  Ravinder Vottepu
Play Preama Vinod Kothapalli  & Group
Play Na-Pranama   Prasanna Kumar Garikapati,Chorus:N.R.Bhaskar

Play All