"Tera Sath"

 

Rahul Kadam

an Album by Shekeinah Music

Pune, India

Lyrics by:  Rahul Kadam, Pastor PremKumar Swamy, Prakash Gaikwad

 

Play  Yeshu Sath Hai
Play  Teri Stuti Karoon
Play  Malik Sare Jahan
Play  Tera Sathu Yeshu
Play  Yeshu Agar Tum
Play  Parivartit Kar De
Play  Sacchai Se Aradhana
Play  Har Pal Karenge
Play  Kamyaab Honge


 


  Song Group 1Song Group 2Song Group 3